+ - สมัครสมาชิกเดียร์ทัมมี่ได้อย่างไร?

 • สมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ https://dear-tummy.chococrm.com/ เลือกเมนู “สมัครสมาชิก”
 • สมัครสมาชิกที่ LINE Official Account @deartummy เลือกเมนู Member Registration : https://lin.ee/dYgkD8m
 • สมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าเดียร์ทัมมี่ ชั้น G ICONSIAM

+ - ต้องใช้อะไรประกอบการสมัครสมาชิกบ้าง?

สำหรับการสมัครสมาชิกบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้เพียงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเลขบัตรประชาชน (สำหรับชาวไทย) หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)

+ - จะเริ่มสะสมคะแนนสมาชิกเดียร์ทัมมี่ได้อย่างไร?

สะสมคะแนนจากการชำระด้วยเงินสด คิวอาร์โค้ด บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ที่แคชเชียร์ ทั้งสินค้าราคาปกติและสินค้าลดราคา (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) โดยท่านต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับบริษัทฯ หรือหมายเลขสมาชิกเดียร์ทัมมี่ที่แคชเชียร์เมื่อชำระเงินทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนน หากไม่ได้มีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้ หรือหมายเลขสมาชิกเดียร์ทัมมี่แก่แคชเชียร์ ณ วันที่ซื้อสินค้า จะไม่สามารถเก็บสะสมคะแนนย้อนหลังได้

+ - สถานะสมาชิกมีวันหมดอายุหรือไม่?

สถานะสมาชิกจะไม่มีวันหมดอายุ

+ - ใช้บัญชีสมาชิกเดียร์ทัมมี่ร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่?

จำกัดในการใช้บัญชีสมาชิกเดียร์ทัมมี่ โดยให้ 1 ท่านสามารถสมัครสมาชิกเดียร์ทัมมี่ ได้ 1 บัญชี เท่านั้หากพบว่าท่านเป็นสมาชิกเดียร์ทัมมี่มากกว่า 1 บัญชี ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการรวมคะแนนสะสมไว้ที่หมายเลขสมาชิกของท่านที่ท่านได้สมัครครั้งล่าสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

+ - สมัครแล้วจะได้บัตรสมาชิกหรือไม่?

ปัจจุบันท่านสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก โดยไม่ต้องใช้บัตรสมาชิก

+ - สามารถเช็คคะแนนสะสมได้ที่ใดบ้าง?

 • สามารถเช็คคะแนนสะสมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 088-971-8034 ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาทำการ 10.00-18.00 น. ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • จุดชำระสินค้า(แคชเชียร์)
 • ท้ายใบเสร็จรับเงิน
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
เราสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับแสดงความเห็นเท่านั้นและคุณจะไม่ได้รับข้อความตอบกลับ
โปรดอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณหรือผู้อื่น

บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูล” (Data Controller) มีการกำหนดนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (Personal/Privacy Data Protection Policy) โดยนโยบายจะอธิบายถึงการใช้และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้บริการระบบสมาชิกเดียร์ทัมมี่ เอกสารฉบับนี้จะแจ้งข้อมูลสำคัญ ได้แก่ :


 • ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เดียร์ทัมมี่ เก็บรวบรวม
 • แหล่งที่มาของข้อมูล ที่ เดียร์ทัมมี่ เก็บรวบรวม
 • เดียร์ทัมมี่ ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด
 • การประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
 • เดียร์ทัมมี่ เก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาด
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 • คุกกี้ (Cookies) คืออะไร
 • เดียร์ทัมมี่ ใช้ Cookies ทำอะไร
 • Cookies ประเภทใดบ้างที่ เดียร์ทัมมี่ ใช้
 • การบริหารจัดการ Cookies
 • นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็ปไซต์อื่น
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
 • การติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ เดียร์ทัมมี่

ขอบเขตนโยบายและความยินยอม


ท่านได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับและครอบคลุมการใช้งาน หรือบริการต่างๆ การที่ท่านเข้าถึงบนระบบสมาชิกเดียร์ทัมมี่ เป็นการถือว่าท่านอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อผู้ควบคุมข้อมูลในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายอื่นๆ ของผู้ควบคุมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่างๆ และการอื่นๆ ตามที่ผู้ควบคุมข้อมูล เห็นสมควร “ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ Personal Data หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ระบุไปถึง “เจ้าของข้อมูล” (Data Subject) ได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม “เจ้าของข้อมูล” หรือ Data Subject หมายถึง บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง “บุคคล” (Natural Person) หมายถึง บุคคลที่มีชีวิตอยู่ ไม่รวมถึง “นิติบุคคล” (Juridical Person) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท, สมาคม, มูลนิธิ, หรือ องค์กรอื่นใด ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น (ไม่ใช่บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล)


ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เดียร์ทัมมี่ เก็บรวบรวม


เดียร์ทัมมี่ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากท่านซึ่งได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลบนพื้นฐานความสมัครใจของท่านทุกประการโดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ เดียร์ทัมมี่ เก็บรวบรวม ประกอบด้วย


 • ชื่อ-นามสกุล
 • วันเกิด
 • เพศ
 • สัญชาติ
 • เชื้อชาติ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • คะแนนสะสม
 • รายการของรางวัลและ/ หรือโปรโมชั่นที่แลก
 • ข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการรวมถึงการชำระเงิน ข้อมูลใดๆ ที่ เดียร์ทัมมี่ จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือข้อมูลที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เช่น ข้อมูลบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต (ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุ CVC เป็นต้น) หรือรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ (ถ้ามี) ในกรณีใดก็ตาม เดียร์ทัมมี่ หรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของ เดียร์ทัมมี่ จะจัดการกับข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลทางการเงินด้วยวิธีการที่เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
 • ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม (Survey)
 • ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ ข้อมูลใดๆ ที่อธิบายคุณลักษณะของผู้ใช้หรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของท่าน เช่น สินค้าที่ชื่นชอบ ความสนใจ หรือวิถีชีวิตของท่าน

เดียร์ทัมมี่ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) สำหรับการดำเนินกิจกรรมตามปกติยกเว้นหากมีความจำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหว เดียร์ทัมมี่จะแจ้งเจ้าของข้อมูลล่วงหน้าเพื่อขอความยินยอมก่อนการเก็บรวบรวม


แหล่งที่มาของข้อมูล ที่ เดียร์ทัมมี่ เก็บรวบรวม


เดียร์ทัมมี่ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้


 • เดียร์ทัมมี่ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดย เดียร์ทัมมี่ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้ ขั้นตอนการสมัครใช้บริการหรือการลงทะเบียนกับ ระบบสมาชิกเดียร์ทัมมี่ หรือขั้นตอนการขอยื่นคำร้องใช้สิทธิต่างๆ กับเดียร์ทัมมี่

 • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการหรือการลงทะเบียนกับ ระบบสมาชิกเดียร์ทัมมี่โดยผ่านบริษัทคู่ค้า หรือบริษัทในเครือ การทำแบบสอบถาม (Survey) โดยความสมัครใจของท่าน หรือการตอบกลับข้อความ หรืออีเมล (email) มาหา เดียร์ทัมมี่ หรือทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่าง เดียร์ทัมมี่ และท่าน เดียร์ทัมมี่ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

 • LINE
 • Facebook
 • Instagram
 • Website
 • Youtube
 • Tiktok
 • Twitter

เดียร์ทัมมี่ ยังอาจได้รับข้อมูลมาจากผู้อื่นซึ่งมีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) โดยบริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีสถานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) ตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล


เดียร์ทัมมี่ ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด


เดียร์ทัมมี่ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


 • เพื่อดูแลและให้บริการการใช้งานระบบแก่ท่านได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสร้าง, บริหารจัดการบัญชีสมาชิกและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและ/หรือเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ
 • เพื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอโปรโมชั่นหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการท่านให้มากที่สุดโดยช่องทางในการประชาสัมพันธ์จะมีผ่านทาง SMS, E-Mail, LINE, Facebook, Instagram, YouTube, Tik-Tok, Twitter และ/หรือช่องทางอื่นๆจากการยินยอมจากท่าน
 • เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของท่าน เช่น การเลือกดูสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การเลือกดูโปรโมชั่น หรือการแลกของรางวัลเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือของรางวัล ให้เจ้าของข้อมูลได้อย่างถูกต้องในกรณีที่มีการจัดส่ง เป็นต้น
 • เพื่อออกแบบประสบการณ์การใช้งาน การปรับปรุงระบบรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆในอนาคตของท่าน
 • เพื่อให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายหากมีคำขอหรือหนังสือเรียกร้องทางกฎหมาย ตามที่หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาล
 • เพื่อให้หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือการวิเคราะห์ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวได้ทำการเก็บ รวบรวม จะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาฉบับนี้ การวิจัยและการพัฒนา และการปรับปรุงประสบการณ์ของท่าน

การประมวลข้อมูลส่วนบุคคล


เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เดียร์ทัมมี่ จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้


 • เก็บรวบรวม โดย เดียร์ทัมมี่ มีการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ของไมโครซอฟท์ เรียกว่า Microsoft Azure Cloud Computing Service (Azure) ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัยสูง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สำหรับเดียร์ทัมมี่ มีการใช้ Data Center ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็น Server สำหรับประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียกว่า Singapore Personal Data Protection Act 2012 (SGPDPA) และ Citysoft Program
 • การใช้ข้อมูล เดียร์ทัมมี่ มีวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อติดต่อสื่อสาร, เพื่อการบริการและการพัฒนาคุณภาพ ในการให้บริการกับท่าน
 • การเปิดเผยข้อมูล เดียร์ทัมมี่ จะมีการเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่เหมาะสมกับท่าน โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูล มีดังนี้ บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ดำเนินงานในส่วนของการจัดการข้อมูลสมาชิก จัดการกิจกรรม จัดการด้านของรางวัล การวิเคราะห์สถิติและการทำการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาดต่างๆ ทั้งนี้จะกระทำโดยสถานะการเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) ตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller)

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูล - เดียร์ทัมมี่ มีการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ของไมโครซอฟท์ เรียกว่า Microsoft Azure Cloud Computing Service (Azure) ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง ปลอดภัยสูง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการใช้ Data Center ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็น Server Base สำหรับประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียกว่า Singapore Personal Data Protection Act 2012 (SGPDPA) และ Citysoft Program


ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เดียร์ทัมมี่ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะเลิกใช้งานระบบ (Inactive User) ตามระยะเวลาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านเลิกใช้งานระบบแล้ว เดียร์ทัมมี่จะเก็บ ข้อมูลของท่านไว้เป็นเวลา 6 เดือนหลังจากการแจ้งยกเลิก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสมัครซ้ำ หรือมีการทุจริตใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้ชื่อผู้ใช้มาแอบอ้างสมัครบริการใหม่อีกครั้ง จากนั้นจะทำการ ลบข้อมูลทั้งหมดของท่านออกจากระบบ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาด ในระหว่างการให้บริการ เดียร์ทัมมี่ บริษัทคู่ค้า และบริษัทในเครือของ เดียร์ทัมมี่ จะส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และรายการส่งเสริมการขายใดๆที่คาดว่าท่านน่าจะสนใจไปให้ โดยหากท่านยอมรับข้อมูลการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกได้ทุกเวลา ท่านมีสิทธิ์ที่จะติดต่อ เดียร์ทัมมี่ ให้ยกเลิกการเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการให้ข้อมูลของท่านกับสมาชิกอื่นๆ ของบริษัทคู่ค้าและบริษัทในเครือ เดียร์ทัมมี่ ได้ตลอดเวลา โดยหากท่านยกเลิกการเป็นสมาชิก เดียร์ทัมมี่ จะไม่มีการส่งข้อมูลใดๆให้กับท่านอีกต่อไปในระหว่างการให้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 : สามารถแจ้งความประสงค์ ณ จุดบริการสมาชิกเดียร์ทัมมี่ ชั้น G ไอคอนสยาม หรือ ส่งอีเมล์และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งความประสงค์ไปที่ info@dear-tummy.com
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกแบบฟอร์ม “การแก้ไข/ยกเลิกสมาชิก”
ขั้นตอนที่ 3 : นำสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก และแบบฟอร์มการแก้ไข/ยกเลิกสมาชิก ที่กรอกสมบูรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะทำการยกเลิกภายใน 14 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารและแบบฟอร์มสมบูรณ์


 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) : ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล รวมถึงเพิกถอนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้ ความยินยอมกับเดียร์ทัมมี่ ได้ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับ ระบบสมาชิกเดียร์ทัมมี่
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Right to Access) : ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอให้ เดียร์ทัมมี่จัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ท่าน ภายใน 7 วันทำการ รวมถึง ขอให้ เดียร์ทัมมี่ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลของท่าน ซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ เดียร์ทัมมี่
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล (Right to Rectification) : ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ เดียร์ทัมมี่ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ได้
 • สิทธิในการลบข้อมูล (Right to Erasure) : ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ เดียร์ทัมมี่ ลบข้อมูล ส่วนตัวของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ซึ่งการลบข้อมูลบางครั้งอาจทำให้ เดียร์ทัมมี่ จะไม่สามารถให้บริการกับท่านได้ต่อไป
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล Right to Restriction of Processing) : ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทนเมื่อข้อมูลส่วนบุคคล หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยหากท่านยกเลิกดังกล่าว ในกรณี ดังต่อไปนี้ กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ การตลาดแบบตรง

Cookies คืออะไร

Cookies คือไฟล์ข้อมูล (Text File) บนคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เก็บ Log ข้อมูลอินเตอร์เน็ตและพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ เดียร์ทัมมี่ อาจมีการเก็บข้อมูลของท่าน โดยอัตโนมัติผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ในรูปแบบเดียวกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookies ท่านสามารถดูได้ที่ www.allaboutcookies.org/manage-cookies/


เดียร์ทัมมี่ Cookies ทำอะไร

เดียร์ทัมมี่ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม website (www.dear-tummy.com) จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และ เดียร์ทัมมี่ จะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงเดียร์ทัมมี่ ผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของ เดียร์ทัมมี่ ทาง internet เดียร์ทัมมี่ ใช้ Cookies ในหลายรูปแบบเพื่อพัฒนา ประสบการณ์การใช้งานของท่านบน website ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ บันทึกข้อมูลการล็อกอิน (Log in / sign in) ของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถใช้บัญชีของท่านได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจถึงการใช้งานของท่านบน Website เดียร์ทัมมี่


Cookies ประเภทใดบ้างที่ เดียร์ทัมมี่ ใช้

การใช้ Cookies มีหลากหลายประเภท แต่สำหรับ Website เดียร์ทัมมี่ จะใช้เพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้:

ในเชิงฟังก์ชั่น (Functionality Cookies) : เดียร์ทัมมี่ ใช้ Cookies เพื่อรับทราบว่าท่านได้เข้ามายัง Website และจดจำความสนใจของท่านที่เคยเลือกไว้รวมไปถึงภาษาที่ท่านเลือกและสถานที่ ที่มีการใช้งาน Cookies ทั้งจากบุคคลที่หนึ่ง (Website เดียร์ทัมมี่ และบุคคลที่สาม (องค์กรอื่น ๆ) การโฆษณา (Advertising Cookies) : เดียร์ทัมมี่ ใช้ Cookies ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าชม Website ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ท่านชมลิ้งค์ที่ท่านติดตาม ข้อมูลบราวเซอร์ อุปกรณ์ และ IP Address เดียร์ทัมมี่ ได้มีการแชร์ข้อมูลในปริมาณที่จำกัดไปให้กับบุคคลที่สาม (องค์กรอื่น ๆ) เพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณา เดียร์ทัมมี่ อาจมีการแชร์ข้อมูลออนไลน์ที่เก็บผ่าน Cookies กับพันธมิตรด้านโฆษณา เมื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่นๆ ท่านจะเห็นโฆษณาปรากฏขึ้น ซึ่งโฆษณาเหล่านี้จะอ้างอิงจากลักษณะการค้นหาของท่านบน Website เดียร์ทัมมี่ การบริหารจัดการ Cookies : ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านไม่ให้เก็บข้อมูลผ่าน Cookies ได้ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะอธิบายถึงวิธีการลบ cookies ออกจากบราวเซอร์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล : นโยบายความเป็นส่วนตัว / การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เดียร์ทัมมี่ จะดำเนินตามกฎหมายและข้อบังคับที่ประกาศสู่สาธารณะ นโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้มีการอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565


การติดต่อ เดียร์ทัมมี่

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว / การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของท่านที่ เดียร์ทัมมี่ เก็บไว้หรือต้องการให้ดำเนินการตามสิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 088-971-8034 หรืออีเมล info@dear-tummy.com (จันทร์-อาทิตย์ เวลา 10:00-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนใขในการเข้าเป็นสมาชิกเดียร์ทัมมี่ และ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อกำหนดและเงื่อนทั่วไป


 • เงื่อนไขการให้บริการ

  1. 1.1 ระบบสมาชิกเดียร์ทัมมี่ ออกโดยและเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกเดียร์ทัมมี่ หรือการสะสมคะแนนจากสมาชิกเดียร์ทัมมี่ (“สมาชิกเดียร์ทัมมี่” หรือ “ท่าน”) หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินงานตลอดจนรูปแบบการให้บริการของสมาชิกเดียร์ทัมมี่ รวมไปถึงการยกเลิกการให้บริการ เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้ท่านทราบล่วงหน้า

  2. 1.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าทั่วไปหรือผู้บริโภค ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

  3. 1.3 สมาชิกเดียร์ทัมมี่ จะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยในประเทศไทย และต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น

  4. 1.4 สถานะสมาชิก ไม่สามารถโอนเป็นชื่อบุคคลอื่นได้ และผู้ที่สามารถใช้และรับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก คือผู้ที่มีชื่อตรงกับฐานข้อมูลสมาชิก เท่านั้น

  5. 1.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกเดียร์ทัมมี่ โดยจำกัดให้ลูกค้าสมาชิก 1 ท่านสามารถสมัครสมาชิกเดียร์ทัมมี่ ได้ 1 หมายเลขเท่านั้น หากบริษัทฯ พบว่าท่านเป็นสมาชิกเดียร์ทัมมี่ มากกว่า 1 หมายเลข บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรวมหมายเลขสมาชิกของท่านเป็นหมายเลขที่ท่านสมัครครั้งล่าสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  6. 1.6 ท่านสามารถสะสม และ/หรือใช้คะแนนสะสม ได้กับบริษัทฯ และบริษัทคู่ค้าอื่น ๆ หรือ บริษัทในเครือ ที่มีข้อตกลงในการส่งเสริมการขายร่วมกับระบบสมาชิกเดียร์ทัมมี่ เท่านั้น

  7. 1.7 สมาชิกเดียร์ทัมมี่ ที่สมัครในประเทศไทย สามารถใช้ได้ในประเทศไทยเท่านั้น

 • การสะสมคะแนน (คะแนนสะสมของเดียร์ทัมมี่)

 • 2.1 ท่านต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขสมาชิกเดียร์ทัมมี่ที่สมัครไว้กับบริษัทฯ ที่แคชเชียร์เมื่อชำระเงินทุกครั้ง เพื่อรับคะแนนเมื่อซื้อสินค้าและ/หรือรับบริการจากบริษัทฯ ไม่สามารถ เก็บสะสมคะแนนย้อนหลังได้

  2.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดประเภทสินค้า และบริการที่ไม่สามารถนำยอดซื้อมาใช้สะสมคะแนน (“สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ”) โดยสินค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ สินค้าประเภทสุรา, บุหรี่, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, บริการไปรษณีย์, เวชภัณฑ์, นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) และสินค้าทั้งหมด ที่ขายบริเวณพื้นที่เช่า ทั้งนี้ บริษัทฯ

  2.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดรายการสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ดังกล่าว ตามความเหมาะสม

  2.4 จำนวนคะแนนของสมาชิกเดียร์ทัมมี่ จะคำนวณจากยอดเงินค่าซื้อสินค้าสุทธิ หลังหักส่วนลดทุกประเภทแล้วเท่านั้น

  2.5 ท่านจะได้รับ 1 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าทุกๆ 25 บาท และสามารถใช้แลกแทนส่วนลดเงินสดในการซื้อสินค้า / อาหารจากร้านอาหารภายในเดียร์ทัมมี่ โดย 400 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 50 บาท

  2.6 คะแนนสะสมของวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมของทุกปี จะหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 24.00 น. ของทุกปี ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนอัตราส่วนนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  2.7 ในกรณีที่มีการสะสมคะแนนกับบริษัทคู่ค้า และบริษัทในเครือ รายละเอียดและเงื่อนไขของการสะสมคะแนนของเดียร์ทัมมี่ ของบริษัทคู่ค้าและบริษัทในเครือ อาจจะแตกต่างจากรายละเอียดและ เงื่อนไขของบริษัทฯ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทคู่ค้า และบริษัทในเครือฯ ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์

  2.8 หากท่านคืนสินค้าและได้รับเงินคืน ท่านจะต้องคืนคะแนน ให้กับบริษัทฯ ตามมูลค่าของคะแนนที่ท่านได้รับจากการซื้อสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหักคะแนนที่ท่านได้รับจาก สินค้าที่ท่านคืนออกจากบัญชีของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 • ระบบการชำระเงิน

 • ลูกค้าสมาชิกเดียร์ทัมมี่สามารถเลือกชำระด้วยเงินสด / บัตรเครดิต / บัตรเครดิตออนไลน์ / เดบิต / เดบิตออนไลน์ หรือ Thai QR Code Mobile Bangkok, Internet Banking
  **โดยขึ้นอยู่กับธนาคารที่เลือก**


ฝ่ายบริการลูกค้า

ผู้ใช้บริการมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 088-971-8034 หรืออีเมล info@dear-tummy.com (จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)