Taste of Thailand โซนที่รวบรวมสินค้าขึ้นชื่อของไทยในแต่ละภูมิภาค ที่ผลิตโดยคนไทย คัดสรรสินค้าจากผู้ผลิตในท้องถิ่น เอสเอ็มอี กระทั่งแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ รวมถึงการมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีความโดดเด่น และเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น อาหารไทย ขนมไทยโบราณ ขนมขบเคี้ยว ผลไม้อบแห้ง อาหารทะเลอบแห้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดสรร ไม่ว่าจะในแง่ของ จุดเด่นที่แตกต่างจากสินค้าอื่นโดยชัดเจน วัตถุดิบที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อยมีเอกลักษณ์ ทั้งยังเป็นของดีประจำชุมชนและมีคุณค่าต่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะต่อผู้บริโภค ซึ่งสามารถแวะจับจ่ายได้สะดวก เหมาะเป็นของฝากในทุกโอกาส

อาณาจักรของคนรักสุขภาพ เราได้รวบรวมผัก ผลไม้ และสินค้าออร์แกนิคที่สดใหม่ไว้ในที่เดียว
พบกับความหลากหลายของเนื้อสัตว์คุณภาพดีที่เรานำมารวมไว้ในที่เดียว
ยกต้นตำรับความอร่อยของเอเชีย จาก 3 สัญชาติ ไทย จีน เกาหลี กว่า 1,500 รายการ มาไว้ในที่เดียว